STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Trường Mầm non Tiên Dược Amntienduocahttp://mntienduoca.pgdsocson.gov.vn415
2 Trường Mầm non Minh Trí Amnminhtriahttp://mnminhtria.pgdsocson.gov.vn248
3 Trường mầm non Bắc Sơn Amnbacsonahttp://mnbacsona.pgdsocson.gov.vn116
4 Mầm non Quang Tiếnmnquangtienhttp://mnquangtien.pgdsocson.gov.vn115
5 Trường Mầm non Kim Lũmnkimluhttp://mnkimlu.pgdsocson.gov.vn114
6 Mầm non Tân Dânmntandanhttp://mntandan.pgdsocson.gov.vn113
7 Trường Mầm non Bắc Sơn Bmnbacsonbhttp://mnbacsonb.pgdsocson.gov.vn111
8 Mầm Non Phú Minhmnphuminhhttp://mnphuminh.pgdsocson.gov.vn105
9 Trường Mầm Non Nam Sơnmnnamsonhttp://mnnamson.pgdsocson.gov.vn94
10 Mầm non Tiên Dược Bmntienduocbhttp://mntienduocb.pgdsocson.gov.vn92
11 Mầm non Phù Linh Bmnphulinhbhttp://mnphulinhb.pgdsocson.gov.vn91
12 Mầm non Tiên Dược Cmntienduocchttp://mntienduocc.pgdsocson.gov.vn84
13 Trường Mầm Non Phù Lỗmnphulohttp://mnphulo.pgdsocson.gov.vn80
14 Mầm non Hồng Kỳ Bmnhongkybhttp://mnhongkyb.pgdsocson.gov.vn78
15 Mầm Non Bắc Phúmnbacphuhttp://mnbacphu.pgdsocson.gov.vn77
16 Mầm non Trung Giãmntrunggiahttp://mntrunggia.pgdsocson.gov.vn75
17 Trường Mầm non Hồng Kỳ Amnhongkyahttp://mnhongkya.pgdsocson.gov.vn71
18 Mầm non Minh Trí Bmnminhtribhttp://mnminhtrib.pgdsocson.gov.vn71
19 Trường Mầm non Hiền Ninhmnhienninhhttp://mnhienninh.pgdsocson.gov.vn70
20 Trường Mầm non Phú Cường Amnphucuongahttp://mnphucuonga.pgdsocson.gov.vn67
21 Mầm non Xuân Thumnxuanthuhttp://mnxuanthu.pgdsocson.gov.vn66
22 Trường Mầm non Mai Đình Amnmaidinhahttp://mnmaidinha.pgdsocson.gov.vn65
23 Trường Mầm non Phù Linh Amnphulinhahttp://mnphulinha.pgdsocson.gov.vn65
24 Trường Mầm Non Minh Phúmnminhphuhttp://mnminhphu.pgdsocson.gov.vn62
25 Mầm non Phú Cường Bmnphucuongbhttp://mnphucuongb.pgdsocson.gov.vn62
26 Mầm non Xuân Giangmnxuangianghttp://mnxuangiang.pgdsocson.gov.vn57
27 Trường Mầm Non Đông Xuânmndongxuanhttp://mndongxuan.pgdsocson.gov.vn52
28 Mầm non Thanh Xuânmnthanhxuanhttp://mnthanhxuan.pgdsocson.gov.vn46
29 Mầm non Thị Trấnmnthitranhttp://mnthitran.pgdsocson.gov.vn44
30 Mầm non Việt Longmnvietlonghttp://mnvietlong.pgdsocson.gov.vn40
31 Mầm Non Tân Minh Amntanminhahttp://mntanminha.pgdsocson.gov.vn36
32 Trường Mầm non Đức Hoàmnduchoahttp://mnduchoa.pgdsocson.gov.vn25
33 Trường Mầm non Mai Đình Bmnmaidinhbhttp://mnmaidinhb.pgdsocson.gov.vn23
34 Mầm non Tân Minh Bmntanminhbhttp://mntanminhb.pgdsocson.gov.vn17
35 Trường Mầm non Liên Cơmnliencohttp://mnlienco.pgdsocson.gov.vn11